Tekort aan technici

Het tekort aan technici in Nederland neemt toe. 

 

Onderzoek

Recent onderzoek onder 228 technische bedrijven in Nederland wijst uit dat 77% een tekort heeft aan personeel. “Ze slagen er niet in geschikte arbeidskrachten te vinden”, aldus John Huizing, directeur bij ROVC. Het bevestigt eerder onderzoek uit 2011 dat het tekort aan technici reëel is en dat het tijd is om het probleem aan te pakken. 

 

Oorzaken voor tekort aan technici 

In het onderzoek werd de toegenomen vraag naar allround inzetbare technici veruit het meest genoemd als reden voor het tekort. Ook een kwantitatief en kwalitatief tekort aan schoolverlaters en een grote uitstroom door met name pensionering zijn veel voorkomende oorzaken. Bijna driekwart van de bedrijven ondervindt problemen bij het invullen van functies op monteurniveau (service-, onderhouds- en storingsmonteur). Ook medewerkers die in staat zijn storingen te vinden, analyseren en voorkomen (‘technicus’) zijn lastig te werven. 

 

Bijdrage bedrijfsleven

De afgelopen twee jaar hebben 105 scholen hard gebouwd aan manieren om vmbo-tl-leerlingen op een interessante en praktische manier in aanraking te laten komen met technologie. “Het bedrijfsleven kan daaraan zijn bijdrage leveren”, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Het is goed om jongeren vroegtijdig te laten kennismaken met je bedrijf, branche of beroepsgroep.” Van Straalen benadrukt het belang van betere beroepsoriëntatie op het algemeen vormend voortgezet onderwijs; op het vmbo-tl, maar ook op havo en vwo. “Dat kan eraan bijdragen dat jongeren beter weten waarvoor ze kiezen. Nu zien we dat talloze jongens en meisjes met een beta-pakket na het voortgezet onderwijs een keuze maken voor toch net niet de passende beroepsopleiding.”

 

 

BRON: ROVC

Koper inleveren in Rotterdam?


Bekijk Metalimex metaalhandel op Google Maps Plan uw route

Volg ons op


Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan